OrdutegiaAstelehen Goizean:

Astelehen Arratsaldean
    
& Beste Egunetan:

*bisita turistikoak, dibulgazio jarduera eta afari soziala salbu


Ordutegi hau interaktiboa da, eta informazio garrantzitsua eskuratzeko aukera ematen du klik bat eginez.

sakatu ordutegiko gelaxketan
jarduerei buruzko
informazio gehiago izateko

Astelehena 13 Asteartea 14 Asteazkena 15 Osteguna 16 Ostirala 17
8:00-8:30 Erregistroa
(8:15-12:00)
Garraioa Garraioa Garraioa
8:30-9:00
9:00-9:30 Irekiera Erregistroa Erregistroa Garraioa Saio
Paraleloak
2.C
9:30-10:00 3. H. Nagusia 4. H. Nagusia
10:00-10:30 1. H. Nagusia Kafea
+Posterrak 2
10:30-11:00 Kafea Kafea
11:00-11:30 Kafea Saio
Paraleloak
1.B
Saio
Paraleloak
2.A
5. H. Nagusia Kafea
11:30-12:00 2. H. Nagusia 7. H. Nagusia
12:00-12:30 MI
Gazteak
12:30-13:00 Garraioa Itxiera
13:00-13:30
Bazkaria


Bazkaria


Bazkaria


Bazkaria

Agur
esateko
Harrera
13:30-13:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30 Saio
Paraleloak
1.A
Saio
Paraleloak
1.C
Garraioa 6. H. Nagusia Garraioa
15:30-16:00 Bisita
Turistikoa
16:00-16:30 Kafea
16:30-17:00 Saio
Paraleloak
2.B
17:00-17:30 Harrera
+Posterrak 1
Kafea
17:30-18:00 MI
IA
Garraioa
18:00-18:30 MMI
Lana
Dibulgazio
Jarduera
18:30-19:00 RSMEren
Batzar Nagusia
Garraioa
19:00-19:30 Garraioa
19:30-20:00 Garraioa
20:00-20:30 Bilboko
Gida
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00
22:00-22:30
22:30-23:00
23:00-23:30
AL13 AS14 AZ15 OG16 OR17
8:00 ERR GAR GAR GAR
8:30
9:00 Irek. ERR ERR GAR
SP
2.C

9:30 HTZ3 HTZ4
10:00 HTZ1 Kafe
+P2
10:30 Kafe Kafe
11:00 Kafe
SP
1.B


SP
2.A

HTZ5 Kafe
11:30 HTZ2 HTZ7
12:00 MI
Gazt.
12:30 GAR Itxi.
13:00
Bazkaria

HAR
13:30
14:00
14:30
15:00
SP
1.A


SP
1.C

GAR HTZ6 GAR
15:30 TUR
16:00 Kafe
16:30
SP
2.B

17:00 HAR
+P1
Kafe
17:30 MI
IA
GAR
18:00 MMI
Lana
DIB
18:30 RSME GAR
19:00 GAR
19:30 GAR
20:00 TUR
BIO
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00


Legenda: AS: Afari Soziala. DIB: Dibulgazio Jarduera. ERR: Erregistroa. GAR: Garraioa. HAR: Harrera. HTZ: Hitzaldi Nagusia. Irek.: Irekiera. Itxi.: Itxiera. MMI Lana: Lanari buruzko Multi-Mahai Ingurua. MI IA: IA-buruzko Mahai Ingurua. MI Gazt.: Gazteen Mahai Ingurua. P: Posterrak. RSME: RSMEren Batzar Nagusia. SP: Saio Paraleloak. TUR: Bisita Turistikoa. TUR BIO: Bilboko Gida Turistikoa.


Bizkaia Aretoan
Erregistro-Ordutegia

Astelehen goizean, 8:15etik 12:00etara, erregistroa zabalik egongo da Bizkaia Aretoan.


Leioako kampusean
Erregistro-Ordutegia

Astelehen goizean izan ezik, erregistroa Leioako kampusean (Zientzia eta Teknologia Fakultateko Paranainfoaren Ondoko Aretoan) egongo da .

Astelehena 13 Asteartea 14 Asteazkena 15 Osteguna 16
Goiza 8:45-13:30 8:45-13:30 9:45-13:30
Arratsaldea 14:30-16:30 14:30-16:30
AL13 AS14 AZ15 OG16
Goiza 8:45
13:30
8:45
13:30
9:45
13:30
Arratsaldea 14:30
16:30
14:30
16:30