$\gamma$

Lunches

Comidas

Bazkariak

Tuesday 14,
13:00-15:00
[Garai Canteen]

Martes 14,
13:00-15:00
[Cafetería Garai]

Asteartea 14,
13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Tuesday 14, 13:00-15:00
[Garai Canteen]

Martes 14, 13:00-15:00
[Cafetería Garai]

Asteartea 14, 13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Tuesday 14, 13:00-15:00
[Garai Canteen]

Martes 14, 13:00-15:00
[EHL]

Asteartea 14, 13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Lunch 1

Comida 1

1. Bazkaria


Wednesday 15,
13:00-15:00
[Garai Canteen]

Miércoles 15,
13:00-15:00
[Cafetería Garai]

Asteazkena 15,
13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Wednesday 15, 13:00-15:00
[Garai Canteen]

Miércoles 15, 13:00-15:00
[Cafetería Garai]

Asteazkena 15, 13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Wednesday 15, 13:00-15:00
[Garai Canteen]

Miércoles 15, 13:00-15:00
[EHL]

Asteazkena 15, 13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Lunch 2

Comida 2

2. Bazkaria


Thursday 16,
13:00-15:00
[Garai Canteen]

Jueves 16,
13:00-15:00
[Cafetería Garai]

Osteguna 16,
13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Thursday 16, 13:00-15:00
[Garai Canteen]

Jueves 16, 13:00-15:00
[Cafetería Garai]

Osteguna 16, 13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Thursday 16, 13:00-15:00
[Garai Canteen]

Jueves 16, 13:00-15:00
[EHL]

Osteguna 16, 13:00-15:00
[Garai Kafetegia]

Lunch 3

Comida 3

3. Bazkaria


Once the program of the conference is defined, this webpage will contain the relevant information. This will happen at some moment of 2024.

Cuando el programa de la conferencia esté definido está página contendrá la información relevante. Esto sucederá en algún momento del 2024.

Kongresuaren programa zehaztuta dagoenean, informazio garrantzitsua orri honetan jasoko da. Hori 2024ko uneren batean gertatuko da.