Web Credits

Créditos de la Web

Webguneko Kredituak


This web was developed by Josué Tonelli-Cueto using the free and open-sourced framework Bootstrap. Many of the text in this web are adaptations and extensions of texts that can be found in the memoir that the Organizing Committee attached to their proposal of Bilbao as venue for the RSME's 7th Congress of Young Researchers. Translations into English were made by Josué Tonelli-Cueto and translations into Basque by Jone Uria-Albizuri. Images are property of the stated people and institutions.

Esta web fue desarrollada por Josué Tonelli-Cueto usando el framework libre y de código abierto Bootstrap. Muchos textos en esta web son adaptaciones y desarrollos de los textos presentes en la memoria que presentó el Comité Organizador para proponer Bilbao como sede del VII Congreso de Jóvenes Investigadores de la RSME. Las traducciones al inglés fueron realizadas por Josué Tonelli-Cueto y las traducciones al euskera por Jone Uria-Albizuri. Las imágenes son propiedad de las personas e instituciones indicadas.

Webgune hau Josué Tonelli-Cueto-k garatua izan da, kode ireki eta libreko Bootstrap framework-a erabiliz. Webgune honetako edukiaren zati handi bat Bilbo RSMEren Ikertzaile Gazteen VII. Kongresuaren egoitza gisa proposatzeko Batzorde Antolatzaileak aurkeztu zuen memorian ageri diren testuen egokitzapen eta garapenetik eratorria izan da. Ingelesezko itzulpenak Josué Tonelli-Cueto-k eginak izan dira, eta euskarazkoak Jone Uria-Albizuri-k. Irudiak adierazitako pertsona eta erakundeenak dira.