Parallel Session CD04

Sesión Paralela CD04

Saio Paraleloa CD04

Mathematical Optimization

Optimización Matemática

Organizers Organizadores Antolatzaileak

Organizers

Organizadores

Antolatzaileak

Alberto Torrejón Valenzuela

(Universidad de Sevilla)

Paula Terán Viadero

(Universidad Complutense de Madrid)

Concepción Domínguez Sánchez

(Universidad de Murcia)


Primary MSC Codes: 90Bxx